Tipologia de projectes

TRESDOSÚ és una empresa de formació i serveis. Especialitzada en formació (tecnològica) i dinamització de projectes.

Projectes fets a mida per a empreses, Educació, Fundacions, Tercer sector i entitats públiques dels següents tipus.

Educatius (tecnològics)

Creem projectes educatius a mida. De foment de vocacions científiques o tecnològiques.

Pensats i creats per a aplicar dins de l’aula, en horari escolar. Buscant una educació de qualitat per a tots, sense discriminació de gènere o classe social.

Amb metodologies innovadores i activitats transversals.

Creant el material pedagògic perquè els docents puguin donar continuïtat al projecte en el centre.

 

Habilitats. Treballar les ‘soft skills’

Creiem en la importància de la formació contínua per al creixement personal i professional.

Treballem i millorem les ‘soft skills’ d’equips de treball, directius, emprenedors, pimes i joves.

Utilitzant eines tecnològiques, de mentoring i gamificació.

Projectes participatius i diferents on donem molta importància a aprendre fent (learn by doing).

 

Mentoring

Programes de mentoring grupal destinats a desenvolupar el potencial de les persones i les organitzacions.

Basada en la transferència de coneixement i l’aprenentatge a través de l’experiència.

On una persona amb experiència (mentor) guia, ajuda, encoratja i fa costat a una altra (mentee) a desplegar el seu potencial i aconseguir els seus objectius.

Aplicat en la reducció de l’abandonament escolar, l’impuls de dones directives, iniciatives de RSC que combinen la labor social dels empleats amb entorns necessitats, etc.

 

Mesura d’impacte

Fem formació en mesura d’impacte. Una formació que t’introdueix en els principis que segueix Social Value International (SVI), per què és important mesurar i com has d’integrar-ho en els teus projectes de Responsabilitat Social o iniciatives de Fundacions, Tercer Sector, Àrea Pública.

També realitzem consultoria a mida en mesura d’impacte. T’ajudem a implementar la mesura d’impacte en la teva organització o a identificar l’impacte de projectes concrets, els seus indicadors, efectes i com recollir les dades per a fer la mesura i generar informes finals.

Pensat per la mesura de projectes socials i la seva posterior comunicació a inversors i personal interessat; per a emplenar correctament la petició d’ajuts i tenir més possibilitats d’aconseguir-les o per a presentar projectes a l’Administració Pública seguint la seva petició de validació d’impacte.

 

Exemples

Conecta Empleo a Cornellà: Treballem habilitats (treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc) a través de reptes que es solucionen amb robòtica bàsica.

Formacions tecnològiques (robòtica amb arduino, disseny 3D) per a pimes i emprenedors a Barcelona Activa

 

Formacions tecnològiques
i dinamització d’espais XNEJ (app’s, gamificació, comunicació digital) per a Fundació Esplai i Generalitat de Catalunya


Projecte Gen10s per acostar la tecnologia a tots els nens i nenes, apostant per una educació en valors mentre lluiten contra la bretxa digital i de gènere de Fundació Ajuda en Acció i Google

Projecte A la recerca del món
una activitat de divulgació científica de descobriment i experimentació científica en escoles rurals de Catalunya per al departament “Secretària d’Universitats i Recerca” de la Generalitat de Catalunya.

Formacions tecnològiques i de mentoring per al projecte europeu de mobilitat de formadors Erasmus +