Metodologia

Seguim un mètode de millora constant que proporciona autonomia i tranquil·litat als clients.

En el qual cada fase del projecte és important.

Cuidant els detalls i identificant a tots els implicats i els possibles inconvenients.

Mesurant l’impacte de les iniciatives en la institució i en els beneficiaris.

 

Fases

La nostra metodologia es divideix en les següents fases:

 1. Anàlisi de les necessitats i definició de l’objectiu a aconseguir.
 2. Planificació de tots els ítems del projecte. Contactar amb les persones implicades, realitzar les contractacions necessàries…
 3. Execució del pla d’acció i implantació del material creat per al projecte.
 4. Seguiment periòdic i revisió d’objectius / calendari informant a la institució de l’evolució del projecte.
 5. Propostes de millora contínua. El seguiment i experiència gestionant projectes ens permet proposar millores i introduir-les de manera àgil abans de finalitzar el projecte.
 6. Revisió i memòria final dels objectius. Enquestes i mesurament d’impacte juntament amb una memòria final per a poder lliurar-se a altres socis o caps que estiguin donant suport al projecte.

 

Mètode científic en els projectes i formacions

Les nostres formacions i projectes que s’inspiren en el mètode científic com a fórmula per a descobrir el món que ens envolta i l’aplicació transversal.

 • Explorar l’entorn que ens envolta
 • Utilitzar les eines i coneixements que tenim
 • Raonar i pensar què podria millorar-se o fer-se diferent
 • Experimentar amb les iniciatives que posem en marxa
 • Comunicar i Col·laborar amb l’equip els nostres assoliments i fracassos
 • Aprendre de tot el que ha succeït per a integrar-lo o canviar-lo