“El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura no es pot millorar. El que no es millora, es degrada sempre”

William Thomson Kelvin – Físic i matemàtic britànic

FORMACIÓ EN MESURA D’IMPACTE

La mesura d’impacte té per objectiu determinar si el programa o projecte va produir els efectes desitjats en les persones, entorns o institucions i si aquests efectes són atribuïbles al programa. A més, permet examinar conseqüències no previstes en els beneficiaris (positives o negatives).

Les dades ens proporcionen evidències d’on invertir o continuar treballant. Valorar si aconseguim els objectius esperats, donar mostres qualitatives i quantitatives per a demanar subvencions o evidenciar l’impacte social d’aquestes inversions.

TRESDOSÚ ofereix una formació pràctica que et permeti entendre les metodologies existents, saber definir correctament efectes (outcomes) i indicadors d’impacte, identificar les millors eines per a recopilar les mesures i poder comunicar l’impacte dels projectes a inversors, usuaris, la mateixa entitat o administracions públiques.

 

METODOLOGIA SOCIAL VALUE INTERNATIONAL

Social Value International  és la xarxa global per a la gestió de l’impacte i el valor social. Els membres comparteixen un objectiu comú: canviar la forma en què la societat comptabilitza el valor.

Fomenta que les organitzacions:

  • Han de MAXIMITZAR EL VALOR SOCIAL creat amb els recursos que tenen disponibles.
  • Han de ser responsables de l’impacte de les seves accions.

En TRESDOSÚ creiem en aquests principis i estem certificats en Social Value International (Associate Practitioner) i som sòcies de  ES|IMPACT

 

Aprèn a integrar la mesura d’impacte amb TRESDOSÚ!

 

FORMACIÓN MEDICIÓN DE IMPACTO