Fundació Esplai

La Fundació Esplai és una entitat amb projecció internacional, especialment a Europa i Íberoamerica, la missió de la qual és educar els nens i joves, enfortir les entitats d’oci i el Tercer Sector. Millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

L’activitat de la Fundació Esplai es dirigeix a les associacions i iniciatives socials, a l’Administració Pública i a la societat en general.

Projecte “Competències Digitals a XNEJ”: Projecte de foment de competències digitals

Un conjunt de formacions pensades per a fomentar i millorar les competències digitals dels dinamitzadors dels punts XNEJ (“Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil“) en Oficines Joves i Punts d’Informació Juvenil.

XNEJ és un conjunt de serveis de titularitat pública que faciliten l’accés a la informació, l’orientació i l’assessorament juvenil per als joves de Catalunya.

Objectius:

  • Conèixer noves eines de dinamització d’equips i app’s
  • Poder crear experiències gamificades per a integrar-les en les seves activitats amb joves
  • Treballar amb eines tecnològiques atractives per als joves

 

Espais XNEJ a Catalunya: xarxa