Ajuntament de Sabadell – TÀNDEM EDUCACIÓ

El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell, sota el programa TÀNDEM FAMÍLIA ESCOLA, ha volgut oferir als centres educatius de Sabadell formacions dirigides a les famílies per a capacitar-les en eines TIC i així millorar l’acompanyament dels fills/es en moments de confinament de les aules i millorar la relació família – escoles.

Un programa pensat per a reforçar la tasca educadora de les families en un entorn digital.

 

Ajuntament de Sabadell, Tàndem i Diputació

 

Projecte Eines TIC per a les famílies: Projecte de formació tecnològica i reducció de la bretxa digital en les famílies

L’Ajuntament de Sabadell amb el projecte “Eines TIC per a les famílies” ha volgut solucionar el problema que es van trobar les famílies amb el confinament dels fills a casa provocat pel coronavirus. Un període en el qual no totes les famílies disposaven d’elements electrònics perquè els seus fills/es seguissin les classes. I que en molts casos, tampoc sabien com funcionaven les plataformes de videotrucades, enviar imatges en correus o llegir i fer les tasques que els havien enviat als fills/es en format digital.

D’aquesta necessitat sorgeix el projecte, dirigit a totes aquelles famílies que volen millorar les seves habilitats i saber utilitzar les eines TIC per a poder acompanyar millor l’educació dels seus fills/es en moments de confinament.

 

Objectius:

  • Conèixer i aprendre a utilitzar les eines TIC que utilitzen en els centres educatius.
  • Millorar la comunicació amb els centres en un format online.
  • Donar continuïtat a l’educació dels fills/es si es produeix un confinament a casa.
  • Ser capaços d’ajudar als fills/es amb videotrucades, tasques en Google Classroom, saber enviar e-mails o crear documents.
  • Formar tecnològicament a les famílies que no tenen aquestes habilitats.

 

Material educatiu

Alguns dels centres educatius que han participat i la formació oferida.