Creació de projectes

TRESDOSÚ és una empresa de formació i serveis. Especialitzada en formació (tecnològica), creació i dinamització de projectes socials.

Projectes fets a mida per a empreses, Fundacions, Tercer sector i entitats públiques que busquen ajudar a la societat mitjançant les seves iniciatives.

Dissenyem programes d’entrenament per a treballar les ‘soft skills’ d’equips i directius amb eines tecnològiques, de mentoring i gamificació.

Projectes nous, diferents, innovadors segons les necessitats identificades. Projectes estratègics en clau de ODS i RSC. Alineats amb els valors de l’entitat i pensant en els destinataris.

Projectes adaptats a les necessitats, sense seguir un motlle.

 

Dinamització de projectes

Dissenyem i dinamitzem projectes nous, innovadors per a empreses, Fundacions, Tercer sector i entitats públiques.

Projectes clau en mà perquè la preocupació sigui pensar el pròxim objectiu.

Busquem al personal més adequat per a gestionar el projecte i posar-lo en práctiva amb els usuaris finals.

Seguint els valors de l’entitat i integrant-los en l’essència del projecte. Projectes de foment de vocacions científiques – tecnològiques, d’habilitats tecnològiques o mentoring grupal.

 

Mesura d’impacte social

Integrem la mesura d’impacte en els teus projectes. La mesura d’impacte social té per objectiu determinar si el programa va produir els efectes desitjats en les persones, entorns i institucions i si aquests efectes van ser atribuïbles al programa.

T’ensenyem a crear els teus projectes pensant en la mesura d’impacte. Dades que proporcionen evidències de si s’ha de continuar treballant per aquesta línia o si cal invertir en iniciatives amb major impacte social. Valors que ofereixen transparència al retorn social d’una subvenció o la inversió en RSC i l’impacte aconseguit.

Especialment important en Fundacions i Àrea Pública que han de comunicar els seus resultats.

 

Més de 10 anys d’experiència en Formació i Gestionant Projectes

  • Barcelona Activa – formacions tecnològiques per a empreses i emprenedors
  • Ajuntament de Sabadell – formacions tecnològiques per a famílies i la millora de l’impacte educatiu
  • Barcelona Mentoring – mentoring i foment d’habilitats
  • Fundació Telefònica – projecte “Conecta Empleo” de treball d’habilitats tecnològiques
  • ACCIÓ – assessorament de disseny de projectes, operacions i organitzacions
  • Fundació Ajuda en Acció – projecte Gen10s per a reduir la bretxa digital i de gènere
  • Generalitat de Catalunya – projecte de foment de vocacions científiques en escoles rurals
  • Ingeus – foment d’habilitats tecnològiques amb robòtica i reciclatge
  • Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès – formacions d’estratègia i emprenedoria
  • Grup Abertis – gestió de projectes i equips