CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE PROJECTES

TRESDOSÚ és una empresa de formació i serveis. Especialitzada en formació (tecnològica) i dinamització de projectes socials.

Neix amb l’objectiu d’ajudar a empreses, Fundacions, Tercer sector i entitats públiques a posar en marxa, formar i dinamitzar projectes que ajudin a la societat.

Dissenyem programes d’entrenament per a treballar les ‘soft skills’ d’equips i directius amb eines tecnològiques, de mentoring i ludificació.

Creem i dinamitzem projectes nous, diferents, innovadors. Projectes estratègics en clau de ODS i RSC.

Projectes creats per a poder mesurar l’impacte social i la consecució dels objectius proposats.

Alineats amb els valors de l’entitat i pensant en els destinataris.

Més informació

 

Metodologia

Seguim un mètode de millora constant que proporciona autonomia i tranquil·litat als clients.

Un MÈTODE amb el qual controlar els projectes d’inici a fi, mesura de l’impacte i proposar millores per a la continuïtat del projecte.

  • Anàlisi de les necessitats i definició de l’objectiu a aconseguir.
  • Planificació de tots els ítems del projecte. Contactar amb les persones implicades i realitzar les contractacions necessàries
  • Execució del pla d’acció i implantació del material creat pel projecte.
  • Seguiment periòdic i revisió d’objectius / calendari. I s’informa el clients del procés.
  • Propostes de millora contínua. El seguiment i experiència gestionant projectes ens permet proposar millores i introduir-les de manera àgil.
  • Revisió i memòria final dels objectius. Enquestes i mesurament d’impacte juntament amb una memòria final per a poder lliurar-se a altres socis o caps que estiguin donant suport al projecte.

 

Tipus de projectes

  • Educatius de foment de vocacions i habilitats tecnològiques
  • Habilitats: treball de les ‘soft skills’
  • Mentoring grupal i individual

Més informació